Inženýrské služby

Společnost INTECON spol. s r. o. zajišťuje inženýrskou činnost v plném rozsahu.

Znamená to zajištění všech stupňů projednání dokumentace akce a zajištění všech potřebných povolení:

    Řízení přípravy a realizace projektu
    - inženýrské činnosti investora při přípravě stavby (územní řízení)
    - inženýrské činnosti investora při stavebním povolení
    - vedení stavby a koordinace prací vyšších dodavatelů
    - výkon technického dozoru investora
    - cenová kontrola
    - zabezpečení povinností investora při IZ, KV
    - zabezpečení kolaudačního rozhodnutí

    Autorský dozor při realizaci