Dodávky

Společnost INTECON spol. s r. o. zajišťuje dodávky staveb formou "na klíč".

Znamená to zajištění všech stupňů realizace akce včetně kompletního dodání staveb, strojů a zařízení:

    Zabezpečení dodávek pro stavbu
    - zpracování dodavatelského systému, seznamu poptaných dodavatelů
    - zajištění nabídkového / poptávkového řízení pro výběr dodavatelů včetně vyhodnocení
    - spolupráce s investorem při zajištění smluv
    - kontrola fakturace    

    Činnost vyššího dodavatele stavby - kompletační činnost
    - řízení stavby, koordinace subdodavatelů
    - technický dozor vyššího dodavatele při realizaci stavby
    - inspekce dodávek, kontrola kvality
    - příjem, systém skladování kusových dodávek
    - cenová kontrola, fakturace
    - zpracování projektu KV a zajištění jeho provedení

    Dodávky subdodavatelů
    - zajištění dodávek subdodavatelů
    - řízení činností subdodavatelů (montáže, účast na KV atd.)
    - správa rezervy stavby