Zvýšení bezpečnosti provozu chlorová chemie - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí n. L.

Projekt:   Zvýšení bezpečnosti provozu chlorová chemie
Investor: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Dodavatelé:     INTECON spol. s r.o. - GD
                        STAVCHEM spol. s r.o.
                        SpolReg, s.r.o.
                        GENOPE, spol. s r.o.
                        ATLAS STEEL, spol. s r. o .
                        Spolek pro antikorozní ochranu, spol. s r.o.

Projekční práce:    2007
Realizace:              2007
Investice:              10 / 2 mil. Kč (celkové/ stavební)

 

Technologická část:

Předmětem řešení byla optimalizace provozních podmínek a zvýšení bezpečnosti ve stávající výrobně chlornanu sodného. Jednalo se především o výměnu titanového potrubí pro absorpční roztok, chlórové odplyny a doplnění potrubí pro NaOH.
Dále pak o výměnu a repasi absorpční kolony, ventilátoru
a čerpadel.
 

Stavební část:

Stavební práce zahrnují bourání a sanaci stávajících základových konstrukcí a podlah. Betonování nových základů pro technologická zařízení, dále pak kompletní provedení izolací proti chemickým vlivům nových a stávajících základů vč. podlah.

Společnost INTECON zajistila projektovou dokumentaci a dodávku „na klíč“.