Secondary menu

Organizační struktura

Manažer projektu  
Technolog, PO, BHP                                                   
Strojní projektant  
Vzduchotechnika, ÚT  
Chlazení  
Stavební projektant  
Rozpočty  
Zdravotechnika, VK  
Elektro, MaR  
Nabídky, obchod  
   

Vedle základní specializace jsou pracovníci schopni zajistit práce v dalších profesích – tepelná energetika, VN rozvody, slaboproud a MaR, ocelové konstrukce, doprava a manipulace, základní statické a procesní výpočty, rozpočty stavební a technologické. Rutinně je schopno zpracovávat projekt s rozsáhlým potrubním propojením 8 pracovníků. Zpracování nabídek a nákup výrobků může zajišťovat až 5 pracovníků. Jazykové znalosti – plně nebo částečně ovládá angličtinu 8 pracovníků, němčinu 5 pracovníků.