Externí recertifikační audit systému managementu kvality ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009

Externí recertifikační audit systému managementu kvality ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009

Dne 19.02.2015 proběhl v sídle firmy INTECON spol. s r. o. externí Recertifikační audit systému managementu kvality ve smyslu ČSN ISO 9001:2009.

Jotun Powder Coatings (CZ) a.s.

Jotun Powder Coatings (CZ) a.s.

Pro investora Jotun Powder Coatings (CZ) a.s.

Kompletní výměna SW včetně PC

Kompletní výměna SW včetně PC

Kompletní výměna softwarového vybavení včetně PC