Projektování technologických zařízení a potrubních rozvodů ve 3D

Projektování technologických zařízení a potrubních rozvodů ve 3D

Odborné jazykové vzdělání - výuka anglického jazyka - TECHNICKÁ AJ

Odborné jazykové vzdělání - výuka anglického jazyka - TECHNICKÁ AJ

Udělení Certifikátu č. 2304/2015 v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009 pro INTECON spol. s r. o.

Granting of the Certificate according to Standard EN ISO 9001:2008 to INTECON

Dne 24.02.2015 byl firmě INTECON spol. s r. o. certifikačním orgánem vydán

Externí recertifikační audit systému managementu kvality ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009

Externí recertifikační audit systému managementu kvality ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009

Dne 19.02.2015 proběhl v sídle firmy INTECON spol. s r. o. externí Recertifikační audit systému managementu kvality ve smyslu ČSN ISO 9001:2009.