Obnova výroby v provozu mastných kyselin - Oleochem a. s., Ústí n. L.

Obnova výroby v provozu mastných kyselin - Oleochem a. s., Ústí n. L.

Dne 26.10.2011 byly dokončeny poslední testy kvality technologického zařízení s uspokojivým výsledkem. Test kvality produktu zařízení destilace mastných kyselin v obnoveném provozu výroby mastných kyselin firmy Oleochem, a.s. v Ústí nad Labem začal 17.10.2011. Test probíhal pod dozorem firmy INTECON spol. s r. o., která byla hlavním projektantem akce "Obnova výroby v provozu mastných kyselin".

Stavba „Obnova výroby v provozu mastných kyselin“ představovala soubor opatření k obnovení provozu na původní parametry po požáru uvnitř objektu č. 124 (Destilace mastných kyselin Lurgi).
Byla provedena oprava stavebních konstrukcí poškozených požárem z prosince 2009 a demontáž poškozeného technologického zařízení.

Dále byla provedena montáž nového technologického zařízení, které bylo napojeno na stávající rozvody v předávacích místech.
Nová technologie má dispozičně uspořádanou destilační kolonu jiným způsobem než původní technologie a kolona je vyšší než původní objekt. Vyčnívající kolona je proti povětrnostním vlivům chráněna novým opláštěním - nástavbou na stávající střeše budovy.