Externí dozorový audit systému managementu kvality ve smyslu ČSN ISO 9001:2009

External supervisory audit of the quality management system as defined in ISO 9001:2008

Dne 26.02.2013 proběhl externí dozorový audit systému managementu kvality ve smyslu ČSN ISO 9001:2009.

Audit byl proveden firmou Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. - pobočka Teplice.

Podle Zprávy o výsledku posuzování č. QMS/2008/1.D, Zápisu č. QMS/2091/2011/1.D ze závěrečného projednání zjištění z dozorového auditu systému managementu kvality ve smyslu ČSN ISO 9001:2009 a jeho přílohy Zjištění z auditu systému managementu kvality, rozhodl certifikační orgán že:
- Zavedený a udržovaný systém managementu kvality je v souladu se všemi požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.

Vzhledem k výše uvedenému bylo doporučeno ponechání certifikátu ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009.

Dozorovému auditu předcházel Recertifikační audit, který proběhl dne 28.2.2012, předmětem auditu byla projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě. Na základě zjištění z certifikačního auditu bylo konstatováno, že zavedený systém managementu kvality je v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a nevykazuje systémové neshody.